Anamorphic Cylinder,
example animation

Cylinderanamorfose,
voorbeeld animatie

Unlike the anamorphic cone, the picture for an anamorphic cylinder is rather recognizable. In tegenstelling tot een kegelanamorfose is de cylinderanamorfose nog redelijk herkenbaar.
Wait till the animation is preloaded.
Then move your mousepointer over the picture to start the animation.
Wacht tot de animatie geladen is.
Beweeg dan de muisaanwijzer over de afbeelding om de animatie te starten.
A close-up of the picture in the cylindric mirror. Een close-up van de afbeelding in de spiegelende cylinder.

back to the introductionpage

back to the Anamorphic Cone Page

terug naar de introductiepagina

terug naar de Anamorfe Kegel Pagina