Anamorphic Cones,
example animation

Kegelanamorfosen,
voorbeeld animatie

Wait till the animation is preloaded.
Then move your mousepointer over the picture to start the animation.
Wacht tot de animatie geladen is.
Beweeg dan de muisaanwijzer over de afbeelding om de animatie te starten.

back to the introductionpage

back to the Anamorphic Cone Page

terug naar de introductiepagina

terug naar de Anamorfe Kegel Pagina